Cơ hội nghề nghiệp

VNE là nơi để khám phá khả năng và thúc đẩy các giới hạn của bản thân. Công ty tìm kiếm những nhân tài có thể phát triển, suy nghĩ, mơ ước và sáng tạo. VĂn hóa của VNE phát triển nhợ sự cam kết, tận tâm, chia sẻ và sáng tạo. Chúng tôi tìm kiếm những người dám làm vì ước mơ, tiên phong và có tầm nhìn xa, Tại VNE, mỗi người mang kỹ năng và nhiềm đam mê vào một trò chơi đầy thử thách và liên tục phát triển.