Phương thức 1 – Thanh toán qua ngân hàng

Phương thức 2 – Thanh toán trực tiếp qua thu ngân

Vui lòng liên hệ 0912926688 gặp Ms Trang (Hà Minh Trang).